Webmail Font Size:  A  A  A    Language:  Kiswahili   /   English
 
Publication Detail
Back To Publication List  
.
  181501
Downloaded   Viewed
Elimu ya Kujitegemea
Category: Books
Author: Julius Kambarage Nyerere  |  Editor: Elizabeth Missokia
Publication Details
ISBN-13: 1212
Publisher: HakiElimu
Publication date: 2010
Pages: 20
Summary:
Elimu inayotolewa Tanzania, kwa watoto wa Tanzania, haina budi itosheleze haja za Tanzania. Haina budi ipande mawazo ya taifa la kijamaa tunalotaka kulijenga. Haina budi ikazanie kufunzwa kwa wananchi wanaojivunia uhuru na kujitegemea kwa maendeleo yao wenyewe, na ambao wanafahamu faida na shida za kushirikiana. Elimu haina budi ihakikishe kwamba wale waliosoma wanajitambua kwamba ni sehemu ya taifa, na kwamba kwa kuwa wamepata nafasi zaidi, basi wajibu wao kwa taifa ni mkubwa zaidi.

  English  
.pdf, 127.1 Kb

Recommended Publications
People speaks out-What is a good school?
People speaks out-What is a good school?
Rushwa katika Elimu wananchi wanasemaje?
Rushwa katika Elimu wananchi wanasemaje?
Ulemavu na Elimu
Ulemavu na Elimu
Elimu,sawa,je uwajibikaji?(Education yes,but what about accountability)
Elimu,sawa,je uwajibikaji?(Education yes,but what about accountability)
Sera Poa...lakini utekelezaji? Great Policies.... but implementation?
Sera Poa...lakini utekelezaji? Great Policies.... but implementation?

 

Other PUBLICATION Links
Recent News
Tuesday, December 16, 2014
CSO statement on Escrow

Read more..
Friday, November 14, 2014
Open Budget Survey Tracker

Read more..
Wednesday, April 02, 2014
TAMKO KUHUSU UGAWAJI WA WALIMU

Read more..
Tuesday, April 01, 2014
Employment Opportunity at HakiElimu,Manager Media and Advocacy

Read more..
Friday, March 14, 2014
Sumaye akerwa na upandishaji wa madaraja ya ufaulu

Read more..
Monday, November 04, 2013
TAMKO KUHUSU UPANGAJI WA VIWANGO VYA ALAMA

Read more..
Wednesday, September 11, 2013
Sale of Vehicle

Read more..
 

Competition Question

Should the education budget allocation for 2014/15 be higher than the allocated amounts for the other sectors?